Bouw

Bouw

Wij streven naar circulair bouwen, met als doel de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. In nauwe samenwerking met o.a. Woonstad Rotterdam en bewonersvereniging W1555 heeft één van onze bouwpartners een omvangrijke renovatie in de Wolphaertstraat te Rotterdam gerealiseerd, waarbij circulariteit en duurzaamheid centraal stond.

Met een uitgesproken circulaire ambitie maken we uitgebreid gebruik van circulaire materialen. Het kiezen voor circulair bouwen vraagt om aanpassingsvermogen van alle betrokken partijen. Aangezien er vaak al een ontwerp bestaat, vergt het gebruik van circulaire materialen extra inspanning en afstemming. Dit, in combinatie met de planning – wanneer is het materiaal beschikbaar en wanneer kunnen we het toepassen – vergt nauwkeurige coördinatie, waarbij een goede samenwerking cruciaal is.

Dit project vormt een prachtig vervolg op onze visie om onze bouwprocessen en projecten zo circulair mogelijk uit te voeren, voortbouwend op het succes van het Bluecity 010-project, voorheen het zwembad Tropicana. In lijn met onze overtuiging van niet alleen denken, maar ook doen, is de renovatie van de Wolphaertstraat een uitdagende stap geweest om circulair bouwen naar een hoger niveau te tillen.

×