Circulaire resultaten inzichtelijk maken

Circulaire resultaten inzichtelijk maken

Door optimaal hergebruik van materialen kan de CO2-impact van het project aantoonbaar sterk worden verlaagd. Het hergebruik van materialen door middel van circulair slopen- en bouwen betekent feitelijk dat deze materialen niet opnieuw geproduceerd hoeven te worden.

Hoeveel CO2 hiermee bespaard wordt bepaald door aan een materiaalpaspoort van een gebouw een CO2-paspoort te koppelen, waarin per hoeveelheid materiaal de CO2-impact is opgenomen.

Voor het behalen van de goede circulaire resultaten is een realistische aanpak erg belangrijk.

Wij maken altijd de afweging tussen de technische staat, de milieu-impact, de mate van circulariteit en de waarde van het materiaal.

Om circulaire resultaten inzichtelijk te maken, werken we volgens het 10R modelcirculariteit. Met het gebruik van het vastgoedinformatiesysteem kunnen de resultaten meetbaar gemaakt worden.

Door de circulariteit meetbaar, herleidbaar en aantoonbaar te maken, kunnen we onze opdrachtgevers gefundeerd ondersteunen om het primaire grondstoffenverbruik drastisch terug te dringen.

Wij kunnen u vrijblijvend een voorstel doen betreft circulair inventariseren, advies en begeleiding. Wij gaan graag met u in overleg zodat wij een passende aanpak op kunnen stellen en u zo snel mogelijk verder kan met uw project.

×