Cirkelstad en Ongekend Circulair

Hoe gaan we versnellen naar een circulaire economie en samenleving? In ieder geval door veel meer mensen te inspireren en kennis te delen. Tijdens de week van de circulaire economie hebben wij daar samen met Cirkelstad in Haarlem aandacht aan geschonken.

Op donderdag 14 maart werd de site van Ongekend Circulair gelanceerd. Deze stichting heeft als doel om de partners te zijn voor circulariteit in de sloop, nieuwbouw, renovatie en herontwikkelingstrajecten. En samen de puzzel te maken vanuit ketensamenwerking. Cirkelstad partners DuSpot en RGS zijn onderdeel van de founders en willen zo een antwoord bieden op de vraag van opdrachtgevers:”met wie kan ik deze circulaire ambities ook daadwerkelijk realiseren?” De lancering was in het BouwLab R&Do, een donorpand waar RGS de basis voor heeft gelegd.

Namens Cirkelstad is er een notenboom overhandigt wat symbool staat voor een vruchtbare samenwerking en de weg naar een samenleving gebaseerd op hernieuwbare en voedende bronnen.

In de programmering van Cirkelstad zien we steeds meer aandacht voor biobased bouwen en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. De uitdaging die daarna volgt is de vraag hoe we die gebouwen inrichten een aankleden. Partners leveren al circulaire wanden, verf en ook circulair meubilair en vloerbedekking is bekend. En er is nog een wereld te winnen als het in brede zin gaat om projectinrichting en interieur. Zeker als je beseft dat er zoveel nieuwe biobased woningen bijkomen de komende jaren. Wat verwachten en willen eindgebruikers straks in hun toekomstbestendige woningen? Tijdens een bijeenkomst bij MAAK Haarlem is een start gemaakt met het vormen van een keten die zich in deze regio ook breder bezig gaat houden met dit thema en de relatie met de zakelijke klant en consument.

We kijken terug op een succesvolle week van de Circulaire Economie waarin veel Cirkelstad partners een rol hebben gepakt en deelnamen of zelf een activiteit organiseerde. Mooi om te zien dat het ook weer voor samenwerking en kruisbestuiving zorgt. Zoals de invulling van het thema voor onze volgende community of practice duidelijk werd “optoppen van bedrijfspanden” en er zakelijke vervolgafspraken zijn gemaakt. En een tip/wens die gedeeld wordt door meerdere deelnemers om communicatie en informatie rond een toekomstige bouwplaats te verbeteren. Laat het (komende) proces zien in beeld en vertel waar je nu staat. Dat draagt bij aan begrip en betrokkenheid en maakt mensen bekend met het nieuwe bouwen.

Meer weten of in contact komen met Ongekend Circulair of Cirkelstad?
Neem contact op ons op via info@ongekendcirculair.nl of met Brigitte van Cirkelstad via info@brigittekool.nl

|

Meer Nieuws
×